html> گیاهپزشکی110 - Bioremedation
گیاهپزشکی110
گیاهپزشکی، حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی دانلود رایگان کتاب های گیاه پزشکی
 
تاريخ : ۹۰/۱۱/۱۵

مقدمه:

 کیفیت زندگی در روی زمین به طور جدایی ناپذیری وابسته به کیفیت شرایط محیطی است. در ابتدا بشر تصور می کرد که منابع به طور نامحدود وجود دارند اما امروزه بشر در استفاده از منابع توجه و دقت بیشتری را نشان می دهد. اهمیت مشکلاتی که در ارتباط با مناطق الوده وجود دارد امروزه در تعداد زیادی از کشور ها در حال افزایش است. مناطق آلوده عمدتا ناشی از فعالیت های صنعتی در گذشته می باشند. در حال حاضر وجود مواد آلاینده و مناطق آلوده یک مشکل جهانی است.

امروزه تشخیص داده شده است که مناطق آلوده یک تهدید بالقوه برای سلامت بشر است. اکتشافاتی که در طول سال های اخیر انجام گرفته  منجر به تلاش های بین المللی برای رفع آلودگی از تعدادی از این مناطق شده است تا از تاثیرات سوء این آلاینده ها بر سلامت بشر و محیط کاسته شده و همچنین این مناطق قابلیت استفاده مجدد را پیدا کنند.

 

اصلاح زیستی

Bioremedation

Bio : biology

Remedation  : to solve a problem

فرایندی است که توسط آن مواد زائد آلی به طور بیولوژیکی تحت شرایط کنترل شده به مواد بی ضرر یا ضرری  کمتر از حد مجاز که به وسیله مقامات نظارتی وضع می شود تجزیه می شوند.

بر اساس این تعریف اصلاح زیستی استفاده از موجودات زنده مخصوصا میکروارگانیسم ها برای تجزیه آلودگی های محیطی به فرم های کم خطرتر است که از باکتری ها قارچ ها و یا گیاهان برای تجزیه یا سمیت زدایی مواد خطرناک برای سلامت بشر استفاده می کند. میکروارگانیسم ها ممکن است به صورت بومی در منطقه وجود داشته باشند یا از محلی دیگر جداسازی شده و به منطقه آلوده وارد شوند.ترکیبات آلوده به وسیله موجودات زنده از طریق واکنش هایی که به عنوان بخشی از فرایند های متابولیکی آنها اتفاق می افتد تغییر شکل می دهند.تجزیه بیولوژیکی یک ترکیب معمولا نتیجه فعالیت چندین موجود زنده است.

فرایندی به نام Bioaugmentation  زمانی روی می دهد که میکروارگانیسم ها به یک منطقه آلوده وارد شده تا سبب بالا رفتن عمل تجزیه شوند.

برای موثر بودن فرایند اصلاح زیستی باید شرایط محیطی در منطقه آلوده جهت رشد میکروبی و فعالیت آنها فراهم باشد .بدین منظور می توان با ایجاد تغییرات در شرایط محیطی به نفع میکروب سرعت اصلاح زیستی را افزایش داد.

اصلاح زیستی نیزهمانند سایر تکنیک ها محدودیت هایی دارد. مثلا بعضی از مواد آلاینده نظیر هیدروکربن های High aromatic یا آلی کلردار نسبت به حمله میکروبی مقاوم هستند.آنها ممکن است به کندی و یا اصلا تجزیه نشوند بنابراین پیشبینی سرعت پاکسازی آسان نیست. همچنین قانونی وجود ندارد که بتوان پیش بینی کرد که آیا یک آلاینده حتما تجزیه خواهد شد.

تعداد زیادی از سیستم های اصلاح زیستی تحت شرایط هوازی انجام می گیرند اما به راه انداختن یک سیستم در شرایط بی هوازی نیز می تواند منجر به تجزیه بعضی از مولکول های سخت توسط موجودات زنده میکروبی شود.

 

فاکتور های اصلاح زیستی:

کنترل و بهینه کردن سیستم اصلاح زیستی پیچیده است و به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. این فاکتور ها شامل : وجود یک جمعیت میکروبی که قادر به تجزیه الاینده ها باشد، در دسترس بودن آلاینده ها برای جمعیت میکروبی، فاکتور های محیطی( نوع خاک، دما،pH، وجود اکسیژن یا سایر گیرنده های الکترون ، مواد غذایی)

جمعیت میکروبی برای فرایند اصلاح زیستی:

میکروارگانیسم ها تقریبا از محیط های مختلف قابل جداسازی هستند. میکروب ها در دماهای زیر صفرو یا گرمای زیاد، شرایط صحرا، در آب، در حضور اکسیژن و یا حتی تحت شرایط بی هوازی، در حضور ترکیبات خطرناک و یا روی مقدار کمی از مواد آلاینده سازگار و قادر به رشد هستند. نیاز آصلی آنها وجود یک منبع انرژی و یک منبع کربن است. می توان میکروارگانیسم هایی را که در فرایند اصلاح زیستی دخالت دارند به گروه های زیر تقسیم کرد:  

هوازی:( در حضور اکسیژن)، برای مثال باکتری هایی مثل Rhodococcus وPseudomonas . این میکروب ها می توانند آفت کش ها و هیدروکربن ها را تجزیه کنند. تعداد زیادی از این باکتری ها از آلاینده ها به عنوان تنها منبع انرژی و کربن استفاده می کنند.

غیر هوازی:(عدم حضور اکسیژن) باکتری های غیر هوازی به فراوانی باکتری های هوازی نیستند. این باکتری ها برای اصلاح زیستی Polychlorinated biphenyls(PCBS) در رسوبات رودخانه، کلر زدایی از تری کلرواتیلن (TCE) حلال و کلروفورم عمل می کنند.

قارچ های تجزیه کننده لیگنین : قارچ هایی مثل عامل پوسیدگی سفید    Phanaerochaete chrysosporium این قابلیت را دارند که طیف وسیعی از آلاینده های مقاوم و سمی محیط را تجزیه کنند.

Methylotroph ها: باکتری های هوازی که از متان برای بدست آوردن انرژی و کربن استفاده می کنند.اولین آنزیم  در مسیر تجزیه بی هوازی متان مونوکسی ژناز است که طیف وسیعی از سوبستراها آن را دارند و در برابر ترکیبات متعددی از جمله Chlorinated aliphatics trichloroethylene و 1,2-dichloroethane فعال است.

برای انجام عمل تجزیه بایستی آلاینده ها و باکتری ها در تماس با یکدیگر باشند. این شرایط به راحتی امکان پذیر نیست زیرا میکروب و آلاینده به طور یکنواخت در خاک توسعه پیدا نمی کنند.

تعدادی از باکتری ها متحرک هستند و یک واکنش chemotactic  را نشان می دهند. بعضی از میکروب ها مثل قارچ ها نیز به صورت رشته ای به سمت آلاینده رشد و حرکت می کنند. می توان با استفاده از بعضی surfactant ها مثل SDS تحرک و حرکت آلاینده ها را افزایش داد.

 

فاکتور های محیطی:

مواد غذایی: هرچند میکروارگانیسم ها در خاک آلوده وجود دارند اما ممکن است که تعداد آنها برای انجام اصلاح زیستی مناسب نباشد. بنابر این رشد و فعالیت آنها باید تحریک شود. مواد غذایی به میکروب اجازه می دهند تا آنزیم های مورد نیاز خود را برای تجزیه آلاینده ها تولید کند. کربن عنصر اصلی موجودات زنده است و نسبت به سایر عناصر مقدار بیشتری از آن مورد نیاز است.هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن نیز تقریبا 95% از وزن سلول ها را تشکیل می دهند. نیاز غذایی کربن نسبت به نیتروژن 10 به 1 و کربن نسبت به فسفر 30 به 1 است.

رشد میکروبی تحت تاثیر pH، دما و رطوبت قرار می گیرد.چنانچه pH خاک بسیار اسیدی باشد با افزودن آهک می توان آن را تنظیم کرد.دما بر سرعت واکنش های بیوشیمیایی تاثیر می گذارد. سرعت تداد زیادی از واکنش های شیمیایی با افزایش هر 10 درجه سانتی گراد دو برابر می شود.هرچند دماهایی بالاتر از یک دمای خاص سبب مرگ سلول ها می شود. کاورهای پلاستیکی برای افزایش گرمای خورشید در اواخر بهار، تابستان و پاییز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. آب نیز یکی از عناصر حیاتی برای هر موجود زنده است و آبیاری برای دسترسی به رطوبت اپتیموم مورد بیاز می باشد. میزان اکسیژن نیز تعیین کننده هوازی و یا بی هوازی بودن سیستم است. هیدروکربن ها تحت شرایط هوازی تجزیه می شوند در حالی که ترکیبات کلرور تنها در شرایط بی هوازی تجزیه می گردند. افزایش اکسیژن رسانی به سیستم را می توان با  شخم زدن و یا افزایش هوادهی انجام داد. در بعضی از موارد پراکسید هیدروژن یا پراکسید منیزیوم را می توان به محیط اضافه کرد.

ساختمان خاک نیز در جذب بهتر آب، هوا و مواد غذایی تاثیر دارد. برای بهبود ساختمان خاک موادی مثل gypsum یا مواد آلی به کار برده می شوند. کاهش نفوذپذیری خاک نیز می تواند سبب ممانعت از حرکت آب، مواد غذایی و اکسیژن شده در نتیجه تکنیک های پاک سازی  در محل (In situ )در چنین حالتی به طور مناسب انجام نمی شوند.

 

روش های اصلاح زیستی:

روش های مختلفی بر اساس میزان اشباع بودن و میزان اکسیژن موجود در یک منطقه به کار برده می شود.روش های in situ در مورد خاک و آب های زیرزمینی در مناطقی با اختلالات کم به کار برده می شوند. روش های Ex situ در مورد خاک و آب های زیر زمینی که از طریق حفاری (خاک) و پمپ کردن ( آب) از منطقه منتقل شده اند، به کار می روند. روش های Bioaugmentation شامل افزودن میکروارگانیسم هایی که دارای توانای برای تجزیه آلاینده ها هستند می باشد.

 

روش های In situ

این تکنیک ها به دلیل هزینه کمتر و مشکلات کمتر مطلوب تر می باشند زیرا عمل تیمار را در همان محل آلودگی انجام داده و بنابر این آلاینده ها نباید حفاری شده یا جا به جا شوند.در بیشتر خاک ها اکسیژن لازم برای انجام اصلاح زیستی از چند سانتی متر تا حدود 30 سانتی متر در خاک منتشر می شود. هرچند  در مواردی حتی تا عمق 60 سانتی متر نیز این حالت اتفاق افتاده است.

انواع روش های In situ :

Bioventing :

یکی از تیمار های شایع در این روش می باشد که شامل فراهم کردن هوا و مواد غذایی از طریق منافذ و یا ردیچه هایی به خاک آلوده برای تحریک باکتری ها است. در این روش میزان جریان هوا کم است و تنها مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی فراهم می شود همچنین عمل تبخیر و رها سازی آلاینده ها به آتمسفر کم است.این روش برای هیدروکربن های ساده به کار می رود.

In situ  biodegradation :

این روش شامل به کار بردن اکسیژن و مواد غذایی با استفاده از محلول های آبی به خاک های آلوده برای تحریک باکتری هایی است که به طور طبیعی وجود دارند تا آلاینده های آلی را تجزیه کنند. این روش می تواند برای خاک و آب های زیر زمینی به کار برده شود.معمولا این تکنیک شامل شرایطی است مثل تصفیه درونی مواد غذایی که دارای آب هستند و اکسیژن  یا سایر گیرنده های الکترون برای تیمار آب های زیر زمینی.

Biosparging :

در این روش هوای تحت فشار در زیر سطح آب تزریق شده و سبب افزایش تجمع اکسیژن آب های زیر زمینی و افزایش سرعت تجزیه بیولوژیکی آلاینده ها به وسیله باکتری های موجود است.این روش باعث افزایش تماس بین خاک و آب های زیر زمینی می شود.

Bioaugmentation :

معمولا اصلاح زیستی به معنی افزودن میکروارگانیسم های بومی یا غیر بومی به منطقه است. دو عامل سبب محدود کردن اضافه کردن کشت های میکروبی به منطقه آلوده می شود: 1: معمولا جمعیت های غیر بومی نمی توانند با  جمعیت های بومی رقابت کنند تا جمعیت را در حد قابل قبول برای تجزیه آلاینده ها نگه دارند.2: اکثر خاک هایی که به صورت طولانی مدت در معرض ضایعات قابل تجزیه قرار می گیرند چنانچه منطقه مورد تیمار به خوبی مدیریت شود دارای میکروارگانیسم های بومی با قابلیت تجزیه موثر خواهند شد.

 

 

روش های Ex situ:

در این روش ها خاک آلوده حفاری شده و یا منتقل می گردد.

Landfarming :

تکنیک ساده ای است که در این روش خاک آلوده حفاری شده و بر روی یک سطح گسترده می شود سپس به صورت دوره ای شخم زده شده تا آلودگی تجزیه گردد.هدف از انجام این کار این است تا میکروارگانیسم های تجزیه کننده بومی تحریک شده و تجزیه هوازی آلاینده ها را آغاز کنند. معمولا در این روش 10 تا 35 سانتی متر از خاک سطحی تیمار می شود. این روش به دلیل آسان بودن و عدم نیاز به نظارت مداوم همچنین پایین بودن هزینه توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

Composting:

در این روش خاک آلوده با اصلاح کننده های آلی غیر آلوده مثل کود کشاورزی مخلوط می گردد.وجود این مواد آلی سبب افزایش جمعیت های میکروبی شده و و درجه حرارت های بالا برای کمپوست شدن را نیز ایجاد می کند.

Biopiles:

ترکیبی از دو روش بالا می باشد. در این روش ساختمان هایی به عنوان پیل های کمپوست که عمل هوادهی را انجام می دهند ساخته می شوند. این پیل ها برای تیمار سطوح آلوده با هیدروکربن های نفتی استفاده می شوند که نمونه های اصلاح شده ای از Landfarming است و همچنین به منظور کنترل نقص های فیزیکی آلاینده ها از طریق تبخیر و آب شویی می باشد.پیل های زیستی شرایط محیطی مناسبی را برای میکروارگانیسم های هوازی و غیر هوازی بومی فراهم می کنند.

Bioreactors:

رآکتور های Slurry  و Aqueous  جهت انجام تیمار های خارج از محل خاک های آلوده و آب های پمپ شده به سمت بالا  از یک منطقه آلوده ، به کار می روند.اصلاح زیستی در رآکتور ها شامل پروسه کردن مواد جامد آلوده شده ( خاک، رسوب،لجن) یا آب از طریق یک سیستم نگهداری کننده است.یک بیورآکتور Slurry  به صورت یک مجرای نگهداری کننده و همچنین دستگاهی که به صورت مداوم شرایط مخلوط سه فاز( جامد،مایع،گاز) را تولید می کند، تعریف می گردد که این بیورآکتور سرعت اصلاح زیستی آلاینده های خاک و آلاینده های قابل حل در آب را افزایش می دهد که این آلاینده ها به صورت یک محلولی از خاک آلوده و بیومس(اغلب میکروارگانیسم های بومی) که قادر به تجزیه آلاینده هدف هستند می باشد.به طور کلی سرعت و مقدار تجزیه زیستی  در سیستم های بیوراکتور نسبت به سیستم های در محل یا سیستم های فاز جامد بیشتر است زیرا محیطی که نگهداری شده است قابل مدیریت و کنترل و همچنین پیشبینی بیشتری است. علی رغم مزیت این سیستم، یکسری معایب نیز دارد.مثلا خاک آلوده نیاز به تیمار اولیه مثل حفاری دارد .

 

Phytoremedation:

هرچند کاربرد بیوتکنولوژی میکروبی برای ترکیباتی با ساختار نفت موفقیت آمیز می باشد، اما گاهی آلاینده های فلزی و آلی به طور کامل تجزیه نمی شوند.روش های اصلاح و پاک سازی با استفاده از گیاهان موفقیت هایی را در زمینه تجمع، تثبیت و تغییر شکل تعدادی از آلاینده های پایدار نشان داده است. در اکوسیستم های طبیعی گیاهان به عنوان فیلتر عمل می کنند و مواد تولید شده توسط طبیعت را متابولیز می کنند. اصلاح با استفاده از گیاهان تکنولوژی جدیدی است و از گیاهان برای حذف آلاینده ها از خاک و آب استفاده می کند.اصطلاح Phytoremedation نسبتا جدید است و در سال 1991 برای اولین بار به کار رفت.

این روش ها بر اساس ماهیت آلاینده ها به 5 نوع مختلف تقسیم می شوند:

 

Phytoextraction:

در این فرایند گیاهان آلاینده ها را در ریشه ها و ساقه های بالای زمین و برگ ها ذخیره می کنند.این فرایند از نظر اقتصادی می تواند مقرون به صرفه باشد و مقدار کمی از آلاینده ها را از یک منطقه وسیع ذخیره می کند.بر خلاف مکانیسم های تجزیه این روش تولید انبوهی از گیاهان وآلاینده ها( اغلب فلزات) را می کند که می توانند در اختیار قرار گرفته و دوباره به چرخه در آیند.

Phytotransformation or phytodegradation:

این فرایند شامل کسب آلاینده های آلی از خاک،رسوبات و همچنین آب است و سپس تغییر آن ها به شکل های پایدار تر ، با سمیت کمتر و تحرک کمتر است.مثلا تبدیل کرومیوم از حالت هگزاوالانت به تری والانت که تحرک کمتری دارد و سرطان زا نیست.

Phytostabilization :

فرایندی است که در آن گیاه تحرک و مهاجرت خاک آلوده را کم می کند. اجزایی که قابل شسته شدن هستند جذب سطحی شده و در مجاور ساختمان گیاه قرار می گیرند .در نتیجه آنها تشکیل توده پایدار گیاه را می دهند که آلودگی ها از آن ها دیگر قادر نیستند به محیط وارد شوند

Phytodegradation :

این فرایند به معنی شکسته شدن آلاینده ها به دلیل فعالیت در ناحیه ریزوسفر است.این فعالیت به دلیل حضور پروتئین هایی و آنزیم هایی است که به وسیله گیاه یا ارگانیسم های خاک مثل باکتری،مخمر و قارچ ایجاد می شوند. این فرایند یک نوع رابطه همزیستیاست که  بین گیاه و میکروب به تکامل رسیده است. گیاهان مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب را فراهم می کنند و در عوض میکروب ها محیط سالمی را در خاک جهت رشد گیاه ایجاد می کنند.

Rhizofiltration:

این فرایند یک نوع تکنیک اصلاح آبی است که در آن آلاینده ها توسط ریشه های گیاه جذب می شوند .این روش برای کاهش آلودگی در تالاب های طبیعی استفاده می شود.

Biotechnology وBioremediation :

-         استفاده از باكتري هاي ترانس ژنيك در اصلاح زيستي

اولين آزمايشات صورت گرفته در اين زمينه توسط برنامه  Toxic Substances Hydrology Program   كه از طرف سازمان محيط زيست آمريكا حمايت  مالي مي شود به انجام رسيده است .
ژن ها از چندين ارگانيزم به باكتري ها تغيير ژن يافته انتقال يافته اند . اين باكتريها توسط (DOE)Drpartemant of energy و دانشگاه Tennesee ايالت تگزاس در كشور امريكا  توليد مي شوند .

 

باكتريهاي ترانس ژنيك :

باكتريهاي جنس Pseudomonas , براي توليد باكتري هاي ترانس ژنتيك , بهترين انتخاب شناخته شده هستند .تغيير يا versatility در Pseudomonas , اين باكتري ها را قادر به استفاده از مواد زايد به عنوان منبع كربن و انرژي مي كند . در نتيجه مواد زايد آلي را تبديل به متابوليت هايي غير سمي يا با سميت كم مي كند به همين دليل اين جنس يك كانديداي استراتژيك براي افزايش كاربرد biosensor ها و biodegradative ها است .

اولين باكتري توليد شده  Pseudomonas Fluorescens Strain Hk44 بود كه در سال 1996 براي رديابي و تجزيه هيدروكربن هاي آرماتيك (PAH)Polycylic در خاك , توليد شد .اين باكتري ترانس ژنيك حاوي پلاسميد (PUT K21) است و مي تواند در حضور هيدروكربن ها  از خود نور مرئي توليد كند.  اين هيدروكربنها به ميزان زيادي در سوخت هاي فسيلي مواد شيميايي حفاظتي چوب , كرزت , دوده و زباله هاي پالايشگاهها وجود دارد .

اين تركيبات يكي از عوامل ايجاد سرطان پوست در انسان و حيوانات شناخته شده اند و براي محيط زيست هم فوق العاده مضر مي باشند . استفاده از HK44 يك راه سريع و كم هزينه براي رديابي PAH , در خاك ها آب هاي زير زميني و زباله هاي نفتي است .

باكتريهايي همچون HK44 از طريق روشهاي شيميايي مثل Mass Spectroscopy Chromatography وElectrophoresis  براي رديابي قابل استفاده هستند . همچنين مي توان اينها را به طور غير مستقيم در خاك استفاده كرد .اين .باكتري در آخرين طبقه بندي ميكروبهاي سازمان محيط زيست آمريكا تحت عنوان P.Fluorscens Biovar II معرفي شده است .

ساير باكتريهايي كه از طريق تغيير ژنتيكي جهت رفع آلودگي هاي محيط زيست بكار مي روند گونه هاي ديگري از جنس Pseudomonas و باكتري هايي با DAN انتقال يافته از EScherichia Sp هستند.

 

قارچهاي ترانس ژنيك :

يكي از قارچ هاي تغيير ژن يافته جهت اصلاح زيستي Cephalosporium gramineum است كه پاتوژن گندم مي باشد . اين قارچ با تغيير ژنتيكي به  نام (Aphis number 96-12702) در كلكسيون ميكروبهاي اصلاح زيستي معروف است .

Fusrium moniliform كه توسط مهندسي ژنتيك ژن توليد سم Fumonisin را از دست داده است و در مقابل آنتي بيوتيك هاB     Hygromycin مقاوم است. با كد  (98-355-01)در اين كلكسيون موجود مي باشد .

 

 

يك مورد موفقيت آميز اصلاح زيستي:

1-         پاكسازي آلودگي هاي نفتي اقيانوسی در  Bemidji در ايالت Minnesota در آمريكا:

 در سال 1979  يك نفت كش حاوي مقدار زيادي مواد زايد نفتي در ايالت Minnesota  به طور ناگهاني واژگون شد و ميزان زيادي مواد زايد در اقيانوس رها شد . در نتيجه آلودگي ها ايجاد شده و سميت آن براي موجودات ميكروبي ، جمعيت آنها سريعاً رو به كاهش گذاشت و بعد از طي سالهاي كمي تمامي آبهاي  زير زميني آلوده گشت . پس از اضافه كردن ميكروب هاي تجزيه كننده ، تعادل ميكروبي محيط بر قرار شد و ميزان آلودگي در طي سالهاي كمي ، به طور پيوسته كاهش يافت

 

 

مزیت ها:

-         اصلاح زیستی یک فرایند طبیعی است و بنابراین از دیدگاه عمومی روشی قابل قبول برای پاک سازی مواد آلوده ازجمله خاک است.تعداد میکروب ها در تماس با آلاینده افزایش یافته و بعد از تجزیه آن کاهش می یابد.بعد از پایان عمل تجزیه آنچه که باقی می ماند بی خطر است و معمولا شامل دی اکسید کربن، آب و بیومس سلول است.

-         از نظر تئوری اصلاح زیستی برای تجزیه کامل طیف وسیعی از آلاینده ها قابل استفاده است.

-         با استفاده از اصلاح زیستی به جای تغییر شکل و انتقال مواد آلاینده ازیک محیط به محیطی دیگر برای مثال از خاک به آب یا هوا، از بین رفتن کامل آلاینده هدف امکان پذیر است.

-         در بیشتر موارد اصلاح زیستی در محل آلودگی قابل انجام است بنابراین دیگر نیاز به انتقال مواد آلاینده نمی باشد. در نتیجه احتمال خطر نشت مواد در حین انتقال وجود ندارد.

-         این روش نسبت به بعضی از تکنیک هایی که برای پاک سازی مواد آلاینده به کار می رود ارزان تر است

 

معایب :

-         اصلاح زیستی در مورد آن دسته از ترکیباتی که قابل تجزیه هستند، کاربرد دارد.تمام ترکیبات به صورت سریع و کامل قابل تجزیه نیستند.

-         احتمال دارد که محصولات ناشی آلاینده ها نسبت به خود ماده آلاینده سمی تر و پایدار تر باشند.

-         معمولا فرایند های بیولوژیکی بسیار اختصاصی هستند . موفقیت در این روش وابسطه به حضور جمعیت های میکروبی فعال، شرایط محیطی مناسب جهت رشد، مقدار مناسبی از مواد غذایی و آلاینده ها است.

-         در بیشتر مواقع اصلاح زیستی طولانی تر از سایر روش ها مثل حفاری و حذف خاک و یا تبدیل به خاکستر کردن  است.

-         مطالعات و تحقیقات زیادی در این زمینه نیاز می باشد مخصوصا در مورد  مکان هایی که ترکیبی از آلاینده ها وجود دارد، تا از  انتشار آلودگی به محیط جلوگیری شود.

 

 

REFERENCE

-         Vidali M. Bioremediation. An overview. Pure Appl. Chem., Vol. 73, No. 7, pp. 1163–1172

-Williams,J. Bioremediation of Contaminated Soils: A Comparison of In Situ and Ex Situ Techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: موضوعات متفرقه

ارسال توسط احسان صلاحي
آخرین مطالب

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ